Khai giảng năm học mới

Ngày 5.9.2020, cùng với học sinh, sinh viên trên cả nước, trường tiểu học số 1 Hóa Thượng long trọng tổ chức năm học mới. Năm học 2020- 2021.