TIN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

    Thực hiện Kế hoạch của Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ về tổ chức sơ kết giữa nhiện kì và tổng kết Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03. Ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng đã tiến hành tổ chức Hội nghị vào ngày chiều 11/12/ 2020. Hội nghị đã đánh giá kết quả, chỉ tiêu đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Công đoàn trong nửa nhiệm kì qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nửa nhiệm kì tiếp theo.

    Hội nghị xác định rõ được tầm quan trọng của Nghị quyết 6b/ NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03 /CT- TLĐ, Kết luận số 147/ KL- TLĐ  về phong trào “ giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2020. Ban nữ công đã tổng kết chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết, tuyên truyền đội ngũ nữ cán bộ, GV, NV trong nhà trường.

     Tổng kết, biểu dương 5 chị là nữ CNVC xuất sắc tiêu biểu, là những tấm gương, những bông hoa đẹp lan tỏa trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, các chị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng như trách nhiệm xây dựng gia đình “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.