Thực hiện công văn số 158 KH/TNĐH ngày 05/10/2020 của HĐĐ huyện Đồng Hỷ. Được sự nhất trí và chỉ đạo của BGH, ngày 30/11/2020 trường TH số 1 Hóa Thượng đã tổ chức Lễ phát động phong trào kế hoạch nhỏ với hình thức thu gom giấy vụn. Dưới hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương nên thầy và trò nhà trường đã hưởng ứng sôi nổi, tích cực. 

 

Kết quả thu được là 1665 kg giấy vụn,  vượt kế hoạch đề ra. Tiêu biểu là lớp 3D thu được 156kg và nhiều cá nhân có kết quả cao như em Khôi Nguyên lớp 3B là 27 kg, cô giáo Vũ Hồng Tiến là 17 kg. Tổng số tiền của phong trào kế hoạch nhỏ đợt 1 là 4.980.000 đồng; Số tiền sẽ được gây quỹ tại Liên đội.