Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020- 2021, ngày 16.12.2020 liên đội tiểu học số 1 Hóa Thượng vui mừng phấn khởi được đón các anh chị HĐĐ huyện và Phòng GDĐT về kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Trưởng đoàn kiểm tra là đồng chí La Thanh Hải và các đồng chí chuyên viên Huyện Đoàn Đồng Hỷ. Về dự với đoàn kiểm tra, liên đội đã mời đầy đủ thành phần gồm Ban Giám hiệu;  đại diện Hội Đồng Đội xã; giáo viên phụ trách; Ban chỉ huy liên đội và giáo viên Tổng phụ trách. Sau khi kiểm tra và dự thực tế tại liên đội đoàn kiểm tra đánh giá liên đội đã hoàn thành tốt các nội dung đoàn kiểm tra đề ra. Sau đây là mộ số  hình ảnh của buổi làm việc.