KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ Kế hoạch số 197/KH- PGD&ĐT, ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đồng Hỷ về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh  trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất và vị trí địa lý đồng thời  căn cứ vào kết quả điều tra số học sinh và dự kiến xây dựng kế hoạch năm học 2019- 2020của nhà trường;

Trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 như sau: