Thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường, ngày 4/11/2020, trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng  tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. 

Hội thi được thực hiện theo Thông tư mới (TT 22/2019  TT-BGDĐT ngày 20/12/2019). Hội thi đã diễn ra thành công và thu được kết quả tốt đẹp. Kết quả 21/21 đồng chí giáo viên xếp loại giỏi- trong đó có 3 đồng chí Xếp loại Xuất săc.