Trong 5 năm học vừa qua, Trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng luôn đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tập thể nhà trường luôn đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao trường Tiểu học sô 1 Hóa Thượng  luôn nhận được sự quan tâm của Phòng GDĐT huyện Đồng Hỷ, Sở GDĐT Thái Nguyên và lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đồng Hỷ, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, nhân dân xã Hóa Thượng, cha mẹ học sinh, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của CB, GV, NV và học sinh. Nhà trường có những bước phát triển cả về quy mô và chất lượng giáo dục. luôn được chính quyền địa phương cũng như Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm, tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình.

Căn cứ những quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường tiểu học, nhà trường tự đánh giá:

- Số lượng tiêu chí đạt Mức 1: 27/27 tiêu chí, tỷ lệ 100%

- Số lượng tiêu chí đạt Mức 2: 27/27 tiêu chí, tỷ lệ100%

- Số lượng tiêu chí đạt Mức 3: 14/19 tiêu chí, tỷ lệ 74%

- Số lượng tiêu chí đạt Mức 4: 0

- Mức đánh giá trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng 1 đạt: Mức 2

Trường tiểu học số 1 Hóa Thượng đề nghị được đánh giá và công nhận trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Căn cứ vào kết quả tự đánh giá, trong thời gian tiếp theo, nhà trường phát huy hơn nữa các điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng cụ thể, khả thi để duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt Kiểm định chất lượng cấp độ 2 và trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới.           

Trên đây là toàn bộ báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng. Kính trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt./.