Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tuyển sinh lớp Đại học liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu ...